Network Engineer สำคัญอย่างไร ทำไมองค์กรที่มีความมั่นคงถึงต้องมี

เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการทำงานในยุคปัจจุบันที่จะไม่พึ่งพาระบบ Network หรือ ระบบเครือข่ายเลย ไม่ว่าจะเป็น Internet , Printer , WiFi , LAN , กล้อง CCTV , ระบบโทรศัพท์ , และอุปกรณ์ไอทีที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ก็ต้องการใช้งานผ่าน ระบบ Network หรือ ระบบเครือข่ายเลย โดยยิ่งมีการเข้ามาใช้งานระบบ Netowrk เยอะขึ้นก็มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ความเสี่ยง

โดยไม่ว่าจะมีระบบไหนๆก็ต้องมีผู้บริหารจัดการระบบ ระบบ Network หรือ ระบบเครือข่ายเลย ก็เช่นกัน ทั้งนี้การที่ไม่มีผู้บริการจัดการระบบอาจเสี่ยงต่อระบบล่มไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบในวงกว้าง และไม่สามารถควบคุมสถานะการณ์ได้ รวมไปถึงไม่สามารถจัดการกับประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ Network หรือ ระบบเครือข่ายได้เลย

โดยปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง ตัวอย่างเช่น มีอุปกรณ์ที่ใช้งาน Network จำนวนมากโดยไม่ได้ออกแบบไว้แต่แรก , ไม่มีการป้องกันการเข้าใช้งาน , ไม่มีการป้องกันการวนลูปของระบบทำให้ระบบหยุดชงัก , ไม่มีการสำรองอุปกรณ์ในจุดที่สำคัญ , การที่ใช้ทรัพยากร network มากขึ้นแต่ขีดจำกัดของอุปกรณ์ network ไม่รองรับต่อการใช้งาน

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?