ความจริงแล้วการทำธุรกิจกับเพื่อนมีจุดดีมากมาย ทั้งเรื่องของการมีคนช่วยคิดช่วยทำ มีเงินลงทุนมาเพิ่มมากขึ้น และการเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมารวมกัน ถึงกระนั้นก็มียังมีเหตุมากมายให้เราได้เห็นถึงการสูญเสียความสัมพันธ์จากการทำธุรกิจด้วยกันกับเพื่อน

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?