เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (In charge)

คุณสมบัติ:

  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 28 – 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี / การเงินการธนาคาร / เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป
  • มีความสามารถในการสื่อสาร การวิเคราะห์ การประเมินผล และการเขียนรายงาน
  • ถ้าได้ CPIAT,CIA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word) ได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง กล้าแสดงความเห็นในสิ่งที่วิเคราะห์ และประเมินการตรวจสอบ
  • มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
  • มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

รายละเอียดในการรับสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการศึกษา โดยแนบรูปถ่าย มาที่ E-Mail :   [email protected]

หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคล

สนใจส่งหลักฐานการสมัครทาง

E-mail : [email protected]

เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนัญญา  มิ่งฉาย หรือ คุณธัญลักษณ์ จิโรภาส

โทรศัพท์ 0-2596-0509

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?