วันที่ 18 เมษายน 2560 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ดังนี้

1. บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

2. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

3. บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

4. บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด

5. บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

6.บริษัท ดีไอทีซี จำกัด

7. บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด

ได้จัดงานรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้บริหารเพื่อศิริมงคลให้แก่ชีวิตสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์(ประชาชื่น20)

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?