บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมพนักงานในหัวข้อเรื่อง “Update กฏหมายภาษีบุคคลธรรมดา”

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมพนักงานหลักสูตร “Update กฏหมายภาษีบุคคลธรรมดา” วิทยากรโดย คุณพุทธิมา เกิดศิริและ คุณราชศักดิ์ กุลกัลยา เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์  เปรมโยธิน

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?