ตรวจสอบภายในธรรมนิติ …. ร่วมสร้างความดี 70 ปีธรรมนิติ

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด นำโดยคุณศักดิ์ศรี อำพวัน ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยพนักงานได้เดินทางไปบริจาคของเครื่องใช้และเงินสดจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ณ สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านเด็กพระคุณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานี้

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?